Päiväkoti Vilttihatun harjannostajaisia vietettiin Mikkelissä 28.3.