Toimisto

Tilatakomo Oy

Arkkitehtitoimisto Tilatakomo on perustettu vuonna 1992. Suunnittelualoina painottuvat julkitila-, asunto, ja yhdyskuntasuunnittelu. Toimistomme on menestynyt yleisissä arkkitehtuurikilpailuissa ja kutsukilpailuissa. Projektit sijoittuvat eri puolelle Suomea.

Yhtiön osakkaat ja vastuuhenkilöt:

  • Pekka Koli, arkkitehti SAFA
  • Esko Talonpoika, arkkitehti SAFA

Suunnittelualat

  • julkinen rakentaminen
  • asuntosuunnittelu
  • toimitilasuunnittelu
  • kaavoitus
  • korjausrakentaminen
  • sisustussuunnittelu

Laatujärjestelmä

Toimistomme laadunvarmistuksen tavoitteena on korkeatasoisen arkkitehtuurin ja toimivien kokonaisuuksien synnyttäminen.  Arkkitehtonisen laadun syntyminen varmistetaan laadukkaalla suunnittelulla,  projektien sujuvalla ja suunnitelmallisella läpi menemisellä.
Käytämme iso 9001-standardin mukaista laatujärjestelmää.

Tekniset valmiudet ja ohjelmistot

Yrityksemme käyttämä suunnitteluohjelma ArchiCad 15 ja 16 antaa valmiudet IFC-standardin mukaiseen tietomallintamiseen. Ohjelmisto on yhteensopiva muihin Cad -järjestelmiin. Käytössämme on 7 kpl ohjelmistolisenssejä. Käytämme 3D mallintamista lähes kaikissa suunnittelutöissä.  Muut käytössämme olevat ohjelmistot ovat Ms Word, Ms Excel, Ms Poverpoint, Rhinoceros ja Autodesk viz4.